Bấm huyệt chữa bệnh trĩ

Bấm huyệt chữa bệnh trĩ
Bấm huyệt chữa bệnh trĩ Điểm Hội Âm là điểm tương ứng ở trên tay của bệnh trĩ. Điểm Hội Âm nằm ở khớp thứ 2 của ngón út, gần ngón vô danh trên mu bàn tay. Điểm này rất hữu hiệu để chữa bệnh trĩ. Những lúc rảnh rỗi. ấn day vào điểm này, làm cho nó nóng lên, cứ như vậy sẽ thu được kết quả vượt...