Bấm huyệt chữa bệnh trĩ

Bấm huyệt chữa bệnh trĩ
Bấm huyệt chữa bệnh trĩ Điểm Hội Âm là điểm tương ứng ở trên tay của bệnh trĩ. Điểm Hội Âm nằm ở khớp thứ 2 của ngón út, gần ngón vô danh trên mu bàn tay. Điểm này rất hữu hiệu để chữa bệnh trĩ. Những lúc rảnh rỗi. ấn day vào điểm này, làm cho nó nóng lên, cứ như vậy sẽ thu được kết quả vượt...

Phòng chữa bệnh trĩ bằng yoga và bấm huyệt

Trĩ là một trong những bệnh được biết rất sớm ở cả phương Tây và phương Đông. Cho đến nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của YHCT, phương pháp dự phòng và điều trị bệnh trĩ đã được nghiên cứu và phát triển rất phong phú. Vậy nguyên nhân nào gây nên bệnh trĩ?  Y học cổ truyền (YHCT) cho rằng đó là do...

Phòng chữa bệnh trĩ bằng yoga và bấm huyệt

Trĩ là một trong những bệnh được biết rất sớm ở cả phương Tây và phương Đông. Cho đến nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của YHCT, phương pháp dự phòng và điều trị bệnh trĩ đã được nghiên cứu và phát triển rất phong phú. Vậy nguyên nhân nào gây nên bệnh trĩ?  Y học cổ truyền (YHCT) cho rằng đó là do...